ဆုေတာင္းျပည့္ တိုင္းရင္းသားလူငယ္ဖံြ ႔ျဖိဳးေရး ပရဟိတ ေဂဟာ - သန္လ်င္ျမိဳ ႔

ေငြသား ႏွစ္သိန္းက်ပ္တိတိႏွင့္

ဗလာစာအုပ္ ၄၅ ဒါဇင္ = ၅၄၀ အုပ္  ေဘာပင္ ၁၀ ဘူး = ၅၀၀ ေခ်ာင္း  ခဲတံ ၅ဒါဇင္ =  ၆၀ ေခ်ာင္း  (တန္ဖိုး = တစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္းက်ပ္)

(ေ႐ႊပ်ံလႊား ဆိုင္ပိုင္႐ွင္ ေဒၚဝင္းၾကည္မွလည္း ဗလာစာအုပ္ ၅ ဒါဇင္ ပါဝင္လွဴဒါန္းပါတယ္)

သြားေရာက္လွဴဒါန္းၾကပါမည္။

NCDG အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအားလံုးေကာင္းမႈ

ဝမ္းေျမာက္ႏုေမာ္ သာဓုေခၚႏိုင္ၾကပါေစခင္ဗ်ား

 

နံနက္-၉-နာရီ ေမာ္ေတာ္ယဥ္မ်ားစထြက္ပါမည္...ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် လိုက္ပါလိုသူမ်ား ၀၉၇၃၀၄၀၆၆၈-၀၀၉၇၃၂၀၈၂၉၇-၀၉၅၁၂၇၂၇၁ သို႕ ဆက္သြယ္ၾကပါရန္....

 

Photos Recorded & Video Recorded as follows:

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

Donation - 1 (July 30, 2013)